DOLNOŚLĄSKIE
SPACERY
FILMOWE

Kiedy w 1954 r. we Wrocławiu zainaugurowała działalność Wytwórnia Filmów Fabularnych, zaczęła się tworzyć wspaniała opowieść. Przez ponad 50 lat istnienia WFF powstało tu ponad 400 filmów, był to ważny ośrodek dla Polskiej Szkoły Filmowej i Kina Moralnego Niepokoju, co miało istotny wpływ na tożsamość mieszkańców regionu, szukających punktów zaczepienia w nowej rzeczywistości. Stolica Dolnego Śląska stała się jednym z trzech najważniejszych centrów filmowych w naszym kraju (obok Łodzi i Warszawy). Jako jedyna nie przedstawiła jeszcze swojej barwnej karty szerszej publiczności.

Nasz projekt powstał, żeby za pośrednictwem wycieczek po regionie, spacerów po miastach i miasteczkach oraz opracowanych szlaków, udostępnionych w internecie, ułatwiać dostęp do filmowego bogactwa Dolnego Śląska. Najpierw funkcjonował jako działanie Lecha Molińskiego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Animacja i edukacja kulturalna 2018, a w 2019 r. otrzymaliśmy na jego realizację dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i nawiązaliśmy partnerstwo z Dolnośląskim Centrum Filmowym.

W 2019 r. w ramach działań projektowych odbędą się weekendowe wycieczki filmowe (po Ziemi Kłodzkiej i po Ziemi Wałbrzyskiej) oraz spacery filmowe dla mieszańców Legnicy, Wałbrzycha, Bystrzycy Kłodzkiej. Ruszyły też prace nad Dolnośląskim Spacerownikiem Filmowym.