Dolnośląskie Spacery Filmowe

W sierpniu i we wrześniu 2019 r. Wrocławska Fundacja Filmowa we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym zrealizowała spacery filmowe po Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy i Wałbrzychu oraz weekendowe wycieczki filmowe po Ziemi Kłodzkiej i Ziemi Wałbrzyskiej.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk w filmie. Przewodnik wirtualny

W 1945 roku zaczęła się nowożytna część polskiej historii Dolnego Śląska. Niedługo potem we Wrocławiu powstała Wytwórnia Filmów Fabularnych, czyniąc z miasta jedno z trzech najważniejszych centrów filmowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzięki temu cały region dolnośląski to nie tylko zamki, pałace i szereg tajemnic, ale też bogata historia filmowa. Kręcili tu najwięksi mistrzowie polskiego kina (m.in.: Kazimierz Kutz, Aleksander Ford, Krzysztof Kieślowski, Sylwester Chęciński czy Agnieszka Holland), a za tymi realizacjami kryje się wiele pasjonujących opowieści. Lech Moliński rozpoczął zbieranie tych fascynujących historii filmowych, które fotografiami swojego autorstwa zilustrował Jerzy Wypych. Na start możecie zapoznać się z tekstami o Bystrzycy Kłodzkiej (Nikt nie woła. Każdy pamięta) oraz Sokołowsku (Sokołowsko. Życie po życiu), wkrótce dojdzie artykuł o Lubomierzu. To zaledwie początek opowiadania o Dolnym Śląsku w filmie.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” (2020).

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2018

Drogę do aktualnej działalności przetarło stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2018 w kategorii Animacja i edukacja kulturalna. Stało się ono udziałem Lecha Molińskiego – wiceprezesa Wrocławskiej Fundacji Filmowej i pomysłodawcy projektu Dolnośląskie Spacery Filmowe. W ramach działań stypendialnych odbyły się spacery filmowe (tu hiperłącze) po Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnicy i Wałbrzychu (osobno dla dorosłych i dla młodzieży), a także powstały szlaki filmowe po w/w miejscowościach.